This is the product title

قرص مکمل و تقویتی مو و پوست و رفع کمبود ویتامین های مورد نیاز گربه 


حاوی ویتامین های ضروری، مواد معدنی و عناصر کم یابی است که موجب افزایش شادابی و تقویت وضعیت جسمی می شود.  محرک رشد استخوان و دندان در بچه گربه ها و سبب ایجاد پوستی شفاف و چشم های براق میشود.  دارای تورین که برای قلب، مغز و بینایی بسیار مفید است   
  • وزن:140 گرم
  • هر بسته:محتوی 180 عدد است

حاوی ویتامین های ضروری، مواد معدنی و عناصر کم یابی است که موجب افزایش شادابی و تقویت وضعیت جسمی می شود. 

محرک رشد استخوان و دندان در بچه گربه ها و سبب ایجاد پوستی شفاف و چشم های براق میشود. 

دارای تورین که برای قلب، مغز و بینایی بسیار مفید است 
 

عنوانشرح
وزن140 گرم
هر بستهمحتوی 180 عدد است