This is the product title

شامپوهای روسی اسکرافی چاپز


شامپوهای روسی اسکرافی چاپز با بوی مطبوع و ترکیب دقیق فرمولاسیون شده نه تنها در نظافت و پاکیزگی عمومی محبوب شما موثر است بلکه با ماندگاری بالا ببر روی پوست و موی آنها باعث دوری هر گونه انگل خارجی از آنها می گردد و هم چنین باعث درخشندگی موها و خوش بو شدن حیوان شما می شود. نظافت حیوانات خانگی از...

شامپوهای روسی اسکرافی چاپز با بوی مطبوع و ترکیب دقیق فرمولاسیون شده نه تنها در نظافت و پاکیزگی عمومی محبوب شما موثر است بلکه با ماندگاری بالا ببر روی پوست و موی آنها باعث دوری هر گونه انگل خارجی از آنها می گردد و هم چنین باعث درخشندگی موها و خوش بو شدن حیوان شما می شود.

نظافت حیوانات خانگی از مهمترین مسئولیتهایی است که زمانی که انتخاب می کنید آنها را به منزل خود بیاورید باید بر عهده بگیرید. یکی از شایعترین خطرات برای سلامت حیوان خانگی شما آلودگی به انگلهای خارجی از جمله کک و کنه است و شامپوهای اسکرافی چاپ با بوی مطبوع و ترکیب دقیق فرمولاسیون شده نه تنها در نظافت و پاکیزگی عمومی محبوب شما موثر است بلکه با ماندگاری بالا ببر روی پوست و موی آنها باعث دوری هر گونه انگل خارجی از آنها می گردد.

کنه ها با اتصال به بدن حیوانات و تغذیه از خون آنها، رشد می کنند. معمولا بزاق ناشی از گزش کک و شپش، موجب بروز واکنش های حساسیت در حیوانات می شود. در ناحیه گزش احساس خارش و التهاب بروز می کند. بر اثر این خارش، حیوان محل گزش را گاز گرفته و باعث و خیم شدن وضع محل گزش و تراوش مایعات التهابی از این ناحیه می شود. در صورتی که آلودگی با کک و کنه ها در حیوانات به خصوص حیوانات خانگی ( سگ و گربه ) درمان نشود، می تواند باعث ریزش موهای ناحیه مذکور، خصوصا در ناحیه کپل ( باسن ) و اطراف دم شود
 

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است