تخفیف ویژه تابستانه

در روزهای داغ تابستان کلینیک و پت شاپ اختصاصی حیوانات خانگی اکسینپت اقدام به برگزاری جشنواره تخفیف تابستانه در زمینه مجموعه محصولات خود  نموده است.

در این طرح تخفیف کلینیک و پت شاپ اختصاصی حیوانات خانگی اکسینپت امیدوار است بتواند امکان دستیابی مشتریان به هزینه پایین و کیفیت بالا را بیش از پیش فراهم آورد.