آدرس

اصفهان، خیابان سجاد، خیابان قائم مقام فراهانی، قبل از بیمارستان حجتیه، جنب خشک شویی استقلال


تلفن کلینیک

۰۳۱۳۶۶۲۶۶۴۳

تلفن کیس های اورژانس پو خارج از زمان فعالیت کلینیک

۰۹۱۳۲۱۵۷۲۶۷

واتساپ

۰۹۱۳۲۱۵۷۲۶۷

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت