پیرایش و شستشو حیوانات خانگی (سگ و گربه)

پیرایش و شستشو همه نژاد های سگ و گربه

شدینگ و شانه کشی و گره زدایی

شستشو درمانی 

مرتب کردن دست و صورت

اصلاح با ماشین

اصلاخ تمام قیچی

برای تعیین وقت پیرایش و شستشو با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

031-36307240

031-36300892