جراحی و دندانپزشکی

جراحی بافت نرم شامل عقیم سازی و جراحی های ارگان ها زیر نظر جراح متخصص
ارتوپدی: جراح متخصص 
دندانپزشکی: جرمگیری،کشیدن دندان،اصلاح دندان های شیری