آیا سگ ها هم دچار اوتیسم می‌شوند

امروزه مطالعات دانشمندان نشان داده كه بعضی از سگ ها آیتم هایی از علایم و نشانه های اوتیسم شبیه به بیماران اوتیسمی(انسان) را دارا هستند و پس از بررسی های بیشتر متوجه وجود این عارضه در سگ سانان شدند.

علایم:

1️⃣عدم توجه به صدا کردن نام سگ

2️⃣تنها بازی کردن و عدم علاقه به بازی با صاحب

3️⃣ارتباط ضعیف چشمی و کاهش رفلکس های صورت

4️⃣ترس از نور

5️⃣تكرار بيش از حد يك رفتار 

6️⃣ترس از مكان ها شلوغ